Είναι απαραίτητο πλέον, παράλληλα με την υπεύθυνη φορολογική επίβλεψη, να παρέχεται και η αντίστοιχη νομική κάλυψη, η οποία προσβλέπει στην ολιστική εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Μέσω των εξειδικευμένων νομικών συνεργατών μας, παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του επιχειρηματία και του ιδιώτη. Σαν συνέπεια, εξαλείφεται σημαντικό μέρος του χρόνου που χρειάζεται για την εναρμόνιση των λογιστικών και νομικών διαδικασιών που μπορεί αρκετές φορές να απαιτείται.

Για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε πιθανή ανάγκη συνεργαζόμαστε με τους νομικούς μας συνεργάτες σε συμβουλευτικό επίπεδο, σε σύνταξη νομικών εγγράφων και σε πιθανές προσφυγές που απαιτούν πολύπλοκη γνώση για διαδικασίες και σύνταξη υπομνήματος.