Το ελληνικό φορολογικό περιβάλλον και οι επικείμενες νομοθεσίες από τις οποίες αυτό απαρτίζεται αποτελεί ένα γνωστό οροπέδιο για τους πάσης φύσεως φορολογούμενους. Ιδιαίτερες δυσκολίες είναι φυσικό να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι εξωτερικού που οφείλουν να αποδώσουν φόρους εν Ελλάδι, δεδομένου του δαιδαλώδους νομοθετικού πλαισίου αλλά και την πιθανή έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από μέρους τους.

Το γραφείο μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για την διαμεσολάβηση σε οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά σε μεταβολές και εν γένει ενέργειες κατοίκου εξωτερικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την εμπεριστατωμένη ερμηνεία της σχετικής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας όπου αυτή απαιτείται.

Τα θέματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει Έλληνας φορολογούμενος με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή πληθαίνουν, ενώ απαιτείται αυστηρός σχεδιασμός στην δομή και την μετακίνηση της περιουσιακής του κατάστασης. Επαγγελματικός χειρισμός είναι αναγκαίος στην περίπτωση όπου κάτοικος εξωτερικού έχει ξεχάσει ή δεν γνώριζε την υποχρέωση του να μεταφέρει την κατοικία του εκτός Ελλάδος από το έτος μετοίκησης της πραγματικής του φορολογικής του έδρας.

Δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί και στην μεταφορά της φορολογικής έδρας κατοίκων εξωτερικού εντός Ελλάδος. Πρωτού προβούμε στην έναρξη των διαδικασιών θα προηγηθεί αναλυτική και ακριβής έρευνα των φορολογικών υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν μετά την μεταφορά της κατοικίας σε σύγκριση με την έως τότε φορολογική του επιβάρυνση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μεταξύ άλλων είναι οι εξής:

  • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας εκτός Ελλάδος
  • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας εντός Ελλάδος
  • Φορολογική εκπροσώπηση στην Ελλάδα
  • Κληρονομιές & δωρεές
  • Αγοραπωλησία ακινήτου
  • Αξιολόγηση των ισχυρισμών του πελάτη σχετικά με την μόνιμη εγκατάσταση

Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στις νέες διατάξεις οι οποίες ενσωμάτωσαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ευεργετικές φορολογικές ελαφρύνσεις για κατοίκους εξωτερικού που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα [παρ. 5 Ν.4172/2013]. Είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε πλήρως για τις επιμέρους επιλογές και καθεστώτα κάτω από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε να φορολογηθείτε, αφού πρώτα εξετάσουμε την κάλυψη των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ένταξή σας στα ανωτέρω μέτρα.