Τσιαμούρας Χρήστος

Τσιαμούρας Χρήστος

Είναι ιδρυτικό μέλος και partner της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Λόγω της πολύχρονης απασχόλησής του στην παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών συμβουλών, διαθέτει εμπεριστατωμένη αντίληψη και γνώση στην πλειάδα των φορολογικών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν σε μία επιχείρηση και ασχολείται ενεργά με την εποπτεία και οργάνωση λογιστηρίων.
Έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους φυσικών και νομικών προσώπων.

Αγνή Κοβάτση

Αγνή Κοβάτση

Είναι ιδρυτικό μέλος και partner της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η πείρα της καλύπτει την παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά και μισθοδοτικά θέματα. Είναι η υπεύθυνη τήρησης μισθοδοσίας και παρακολούθησης των μηνιαίων υποχρεώσεων των πελατών, επιβλέποντας τις εν γένει δραστηριότητες και επαγγελματικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Εποπτεύει και οργανώνει την λειτουργεία λογιστικών γραφείων.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι πτυχιούχος του της Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (πλέον Πανεπιστήμιο Πειραιά).

Γιώργος Τσιαμούρας

Γιώργος Τσιαμούρας

Είναι ιδρυτικό μέλος και partner της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η επαγγελματική του κατάρτιση περιλαμβάνει την ενασχόλησή του με την φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης και τον σχηματισμό εταιρικών δομών. Αναλαμβάνει ενεργά συστάσεις και διακοπές - εκκαθαρίσεις εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους και εν γένει φορολογικά θέματα ημεδαπής και αλλοδαπής. Κατέχει γνώση λογιστικών προτύπων και διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ζωή Τσιαμούρα

Ζωή Τσιαμούρα

Είναι ιδρυτικό μέλος και partner της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η πείρα της καλύπτει την παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά θέματα καθώς και σε θέματα μισθοδοσίας. Είναι υπεύθυνη τήρησης μισθοδοσίας και παρακολούθησης των μηνιαίων υποχρεώσεων των πελατών. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, και τις ανάλογες κατά περίπτωση δηλώσεις.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Γεωργία Κασδαγλή

Γεωργία Κασδαγλή

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η πείρα της καλύπτει την παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα καθώς και σε θέματα μισθοδοσίας. Είναι υπεύθυνη τήρησης των λογιστικών βιβλίων (Β & Γ κατηγορίας) και της μισθοδοσίας , ενώ παρακολουθεί τις μηνιαίες υποχρεώσεις των πελατών. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, και τις ανάλογες κατά περίπτωση δηλώσεις.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι απόφοιτη του ΤΕΙ Πειραιά.

Μαρία Φωτεινοπούλου

Μαρία Φωτεινοπούλου

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η πείρα της καλύπτει την παροχή συμβουλών σε φορολογικά και μισθοδοτικά θέματα. Είναι υπεύθυνη τήρησης λογιστικών βιβλίων (Β & Γ κατηγορίας) και μισθοδοσίας , ενώ παρακολουθεί τις μηνιαίες υποχρεώσεις των πελατών και είναι υπεύθυνη για την εξωτερική επίβλεψη λογιστηρίων πελατών. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, και τις ανάλογες κατά περίπτωση δηλώσεις.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι απόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δημήτρης Καλύβας

Δημήτρης Καλύβας

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η πείρα του καλύπτει την παροχή συμβουλών σε φορολογικά και μισθοδοτικά θέματα. Είναι υπεύθυνος τήρησης λογιστικών βιβλίων (Β και Γ κατηγορίας) και μισθοδοσίας , ενώ παρακολουθεί τις μηνιαίες υποχρεώσεις των πελατών. Διαθέτει άρτια γνώση στην λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών μιας εταιρείας βάσει των εγχώριων Λογιστικών Προτύπων (ΕΓΛΣ - ΕΛΠ). Συμβάλει στην προετοιμασία δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, και τις ανάλογες κατά περίπτωση δηλώσεις.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ελίνα Ρουμελιώτη

Ελίνα Ρουμελιώτη

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Η πείρα της καλύπτει την παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα καθώς και σε θέματα μισθοδοσίας. Είναι υπεύθυνη τήρησης των λογιστικών βιβλίων (Β & Γ κατηγορίας) και της μισθοδοσίας , ενώ παρακολουθεί τις μηνιαίες υποχρεώσεις των πελατών. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, και τις ανάλογες κατά περίπτωση δηλώσεις.
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι απόφοιτη του ΤΕΙ Καλαμάτας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γεώργιος Φανίδης

Γεώργιος Φανίδης

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Είναι λογιστής-φοροτεχνικός Α τάξεως και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι ειδικευμένος σε αλλοδαπές εταιρείες, στην ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπής, σε συμμετοχικά σχήματα (holding) καθώς και αλλοδαπές εταιρείες που κατέχουν κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
Είναι πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά.

Ζωή Κανελλοπούλου

Ζωή Κανελλοπούλου

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Είναι λογίστρια-φοροτεχνικός Α τάξεως και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι ειδικευμένη στην εφαρμογή των λογιστικών προτύπων καθώς και την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Συντάσσει καταστάσεις προετοιμασίας συγχωνεύσεων εταιρειών με προβλέψεις των απαλλαγών που παρέχει η κάθε επιλογή.
Είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Λογιστικής Μεσολογγίου.

Γεώργιος Καραλής

Γεώργιος Καραλής

Είναι συνεργάτης της TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε.Ε.

Είναι λογιστής φοροτεχνικός - ασφαλιστής ειδικευμένος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συντάσσει ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης ενημερώνει τις μισθοδοσίες πλήθους εταιρειών και εξάγει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Είναι απόφοιτος Δημοσίου ΙΕΚ Λογιστικής και κάτοχος αδείας Ασφαλιστή από την ΤτΕ.

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Χρυσάνθη Ζαχαράκη: Δικηγόρος – Εμπορικό Δίκαιο

Τσουρουφλής Ανδρέας: Δικηγόρος – Φορολογικό Δίκαιο

Κυριλλόπουλος Νικόλαος: Δικηγόρος – Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Παπαδημητρίου Φαίδρα: Δικηγόρος – Αστικό Δίκαιο

Σωτήριος Βαρδαραμάτος: Ορκωτός Ελεγκτής

Ιάκωβος Βαρδαραμάτος: Ορκωτός Ελεγκτής