Για εμάς η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική και μη επένδυση είναι οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μας. Το ένα σκέλος αυτών αποτελούν οι πελάτες μας και το άλλο σκέλος αποτελούν οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι για να πάει κανείς μακριά είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατή ομάδα.

Η TLS αποτελεί το πρώτο στέρεο βήμα της σταδιοδρομίας για ανθρώπους με φιλοδοξίες που αρέσκονται στην ανάληψη ευθυνών και στην μεθοδική διεκπεραίωση τους. Για το γραφείο μας άλλωστε αυτό είναι το σημαντικότερο έργο γιατί είναι λογική επιδίωξη η συνεχής εξέλιξη. Οι συνεργάτες μας είναι είτε πολλά χρόνια μαζί μας είτε έχουν καριέρες σε λογιστικές & ελεγκτικές υπηρεσίες αλλά και ευρύτερα οικονομικά επαγγέλματα.

Η εταιρεία μας είναι σε κάθε περίπτωση θετική προσθήκη στο βιογραφικό σας αλλά κυρίως στην ουσιαστική επαγγελματική σας ανέλιξη και κατάρτιση. Εάν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας στείλτε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.